Peder
(1600-)
Jens Pedersen Bunch
(Ca. 1622-1691)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Pedersdatter

Jens Pedersen Bunch 1 2 3

  • Født: Ca. 1622, formentlig i Tved
  • Parforhold: Anne Pedersdatter
  • Død: 1691, Tved i en alder af ca. 69 år
  • Begravet: 19 apr. 1691, Tved 4
Billede

punkttegn  Notater:

Ud over at Jens Pedersen Bunch forekommer i kirkebogen i Tved, så finder man ham i årene1666, 1667 og 1668 i Hillerslev Herreds Tingbog, hvor vi får indblik i hans økonomisk problemfyldte tilværelse: Han har ikke kunnet svare udgifterne til landgilde, - altså den afgift, han skulle betale til professor Zuæga, ejeren af fæstegården, han beboede. Heller ikke den kirkeskat og den korntiende, som var ham pålagt, har han kunnet betale.
I matriklen af 1664 blev Jens Pedersen Bunchs jord fastsat til hartkornsmålet 4½ tønde, men fra Hillerslev Herreds tingbog ved vi, at han efter en skønsforretning i 1677 på grund af heftig sandflugt på sine fæstejorder får nedsat sit hartkorn til blot 1 tønde.
Ved en ny matrikulering i 1688, bliver Jens Pedersen Bunch, boende på matrikel nr 10, fastsat til en hartkornsbeskatning på 1.1.1.1, altså en anelse mere end den i 1677 ansatte.
I den såkaldte extrakt af 1688-matriklen står der ud for matrikel nr 10: 'Jens Bunch...nu Peder Jensen'. Desuden er anført, at ejeren af fæstegården nu er godset Nørtorp. Tidligere har det formodentlig hørt under godset Diernæs, da der i herredstingsreferatet fra 2.6.1668 stod, at 'Jørgen Nielsen i Diernæs har ladet stævne ... på hans husbonds, magister Hans Zoega, professor på det kongelige Academi i København, hans vegne...' .
På de 24 år, der er gået siden 1664-matriklen blev lavet, har stedet altså skiftet ejer og Jens Pedersen Bunchs søn Peder Jensen Bunch har overtaget fæstet efter sin far, som må formodes at være gået på aftægt engang før 1688. Peder Jensen Bunch beholder dog ikke fæstet. Han ses i begyndelsen af 1700-tallet at være flyttet til Tingstrup. I hans sted ses nu på fæstet i Tved en Jacob Poulsen Bunch, hvis oprindelse det ikke er lykkedes at fastslå.
Om Jens Pedersen Bunch iøvrigt kan der læses på www.olebertelsen.dk


Billede

Jens havde et forhold til Anne Pedersdatter. (Anne Pedersdatter blev født cirka 1625 og døde i 1681 i Tved 5.)


Billede

Kilder


1 Hillerslev-Hundborg Herreds justitsprotokol 1600-tallet, Kilden henviser på flere steder om økonomiske vanskeligheder og om nabotvist om et markskel.

2 Matriklen 1664 Nors-Tved sogne, Matrikelteksten, der er den sidste i oplistningen af beboere i Sønderby, Tved Sogn, fortæller, at der er tale om et boel, tilhørende Vestervig (Kloster).Fæstebonden er Jens Pedersen Søehuus. Landgilden: 1 td byg. Harthornsstørrelsen 1 td.

3 Matriklen 1688 Nors-Tved Sogne, Stedet optræder nu som nr 10 i matriklen og har fået ny ejer (navnet ikke tydet). Fæstebonden er Jens Peersen Bunch. Det nævnes at hartkornet er forhøjet til 1.1.1.1.
I samme matrikels ekstrakt nævnes ejeren som 'Nørtorp', og fæstebonden beskrives således: 'Jens Bunch nu Peder Jensen'.

4 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1675-1735, AO-opslag 132 - pag. 40. 'Anno 1691
Dom 1 post Pascha begraffvet Jens bunch Ao ætatis 69'
. Dødsdatoen er baggrund og kilde for fødselsdatoen.

5 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1675-1735, AO-opslag 130 -pag. 38. 'Anno 1681. d. 11. Feb. bleff Anne Pedersdr til Jens bunchis begraffuen Ao ætatis - 56.'.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 apr. 2020 med Legacy 8.0 fra Millennia