Peder
(1600-)
Jens Pedersen Bunch
(Ca. 1622-1691)
Anne Pedersdatter
(Ca. 1625-1681)
Poul Jensen Bunch
(1666-1744)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt kvinde

2. Johanne Andersdatter Frost
3. Maren Christensdatter Bjerregaard

Poul Jensen Bunch

  • Født: 1666, Tved
  • Ægteskab (1): Ukendt kvinde
  • Ægteskab (2): Johanne Andersdatter Frost den 28 dec. 1701 i Nors 1
  • Ægteskab (3): Maren Christensdatter Bjerregaard den 4 okt. 1713 i Nors 2
  • Død: 1744, Hinding, Nors i en alder af 78 år
  • Begravet: 13 jun. 1744, Nors 3
Billede

punkttegn  Notater:

Om Poul Jensen Bunch ved vi, at han fødes i Tved Sogn i 1666. Eller rettere sagt, vi kan regne ud, at han må være født i 1666, da han i kirkebogen fra 1744 er noteret død i en alder af 78 år. Hans fødsel kan ikke findes, da kirkebøgerne først tages i anvendelse i 1675.
I 1685, da han er 19 år, bliver han efter alt at dømme far til et uægte barn ved navn Jacob, der senere figurerer i kirkebøgerne under navnet Jacob Poulsøn Bunch. Sønnen må således i en eller anden forstand være blevet accepteret. Han optræder dog ikke, da der ved Poul Jensen Bunchs død bliver afholdt skifte - se herunder.
Poul Jensen Bunch bliver i 1701, mellem jul og nytår, i en alder af 35 år gift med den 37-årige enke Johanne Andersdatter Frost i Hinding, Nors sogn. Om Johanne Andersdatter ved vi, at hun, som notatet fortæller, bærer tilnavnet 'Frost', at hun kommer fra Klitmøller og at hun er enke efter fæstebonden Anders Nielsen, der 10 måneder tidligere er død som kun 38-årig. Med Anders Nielsen har Johanne 2 døtre, den 7-årige Kiersten og den 3-årige Ingeborg, der nu bliver Poul Jensen Bunchs plejebørn. Ved giftermålet med Johanne overtager Poul fæstet efter Anders Nielsen på den gård i Hinding, som Johanne nu bebor og blir nu selv fæstebonde under Godset Kjølbygaard. Her ses siden i Kjølbygaards gamle fæsteprotokol, hvor fæstebrevet er afskrevet. Der står:
Povel Bunk
Nr 32
Haver Jeg Underskrefne Stæd og Fæst, Saa og Hermed Stæder og Fæster til nerværende Povel Jensen barnefød j Bunke i Tved Sogn, det bolig udj Hinding i Nor Sogn Som Niels Andersen Sidst i fæste hafde og fra døde Hvilken forskrefuene bolig med ald som rette tilliggendis Eyendom for Povel Jensen her efter skal have niude bruge og beholde hans Lifs tid med slig condition og Vilkaar, at hand deraf aarlig i rette betimmelig tid clarerer og betaler alle Hans Kongl: Mrts: allernaadj paabudne Skatter og contributioner. Item Holder samme bolig og paastaaende Huse ved Magt og forsvarlig Hafd, at ingen brøstfældighed derpaa findes Dessen tilliggende Markejord og eyendomb tilbørlig at Dørke og forbeder hans Landgilde Aarlig i rette tid at yde og Lefuere Saa velsom være hans hosbund og fuldmægtige hørige og Lydig og i alle maader efter[...] og Kongl: Mayst allernaadigste udgifne forordninger Sig hørsommeligst rette og forholde under dette hans fæste brefs for brydelse, Til [.......] min Eyen Haand herneden underskrefved og Zignete trykt Datum Vestergaard d 4 November 1701
E. ...... Raf..en.
Stedet som Poul Jensen Bunch fæster, om som hans søn Jens senere overtager er højst sandsynligt det sted, som i dag benævnes Salshus, beliggende på Døjholtvej i Hinding, Nors.

Da Poul Jensen Bunch i 1744 dør afholdes der skifte efter ham. Skiftebrevets ordlyd ses herunder:
560 Skiftebrev efter Poul Jensen i Nors Sogn Hinding. Ao 1744 Dend 19de Junj møder Paa Hosbonden Høyædle og Velbr Hr: Conferentz Raad Christian Berregaard til Stamhuused Kiølbyegaard Hans Vegne Iver Dalsgaard fuldmægtig ved bemte Gaard med tvende tiltagne U-villige Danne mænd navnl: Niels Østergaard og anders Nielsen bege af Nors Sogn udj Jens Povelsens Huus i bemte Nors Sogn Hinding bye for at Holde en lovlig Registering og Vordering efter Poul Jens: som levede og Døde samme Stæds samt Skifte og deling at Holde Imellem dend Sl: Mands efterladte børn navnlig Jens Pouls: Christen Poulsen, Kiersten, Zidsel, og Anne Povls Døttere alle Hiemme Hos Broderen Jens Povelsen, Johanne Povelsdatter gift med Anders Simmonsøn i Nors, Inger Povlsd: gift med Christen Christens: i Vorring og Ingebore PovlsDatter gift med Bertel Jeps: boende i Sønderbye i Tveds Sogn, Men som intet var til Skifte og deling imellem arvingerne efter forespørgelse og foregivelse uden alleene dend Sl: gl Mands Ringe Igangs Klæder og 1 gl fyrkiste saa efterdj dend yngste Datter blev foræred Hendes Sl: Moders Igangs Klæder Ville samtl: tilstæde værende arvinger overlade dend Sl: Mands kiste og Igangs Klæder til dend yngste Søn Christen Povelsen 15 aar til Hans nytte og [...........] saa arvingerne ingen Pretentioner ville Have Paa ringeste deel af den Sl: Mands Povel Jensens efterladenskaber i nogen optænckelig maader - at saaledes er forrettet bekræfter vi med Hænders underskrift Datum Hinding utsupra
Paa Hosbondens vegne underskriver som Fuldmægtig I Dalsg
betyder betyder
Anders A S S Simmensen Christen C C C Christensen
Bertel Jepsen Jens Pouelsen
Som Morbrødre Paa de u-myndiges vegne underskriver Jeg Christen Christensen


Billede

Poul havde et forhold til Ukendt kvinde.


Billede

Poul blev derefter gift med Johanne Andersdatter Frost den 28 dec. 1701 i Nors.1 (Johanne Andersdatter Frost blev født i 1664, døde i 1712 i Nors 4 og blev begravet den 2 aug. 1712 i Nors.)


Billede

Poul blev derefter gift med Maren Christensdatter Bjerregaard, datter af Christen Sørensen Bjerregaard og Zidsel Christensdatter, den 4 okt. 1713 i Nors.2 (Maren Christensdatter Bjerregaard blev født den 5 apr. 1696 i Vester Vandet 5, dåb den 9 apr. 1696 i Vester Vandet Kirke, døde i 1742 i Hinding, Nors og blev begravet den 22 dec. 1742 i Nors 6.)


Billede

Kilder


1 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1675-1735, AO-opslag 8 - pag. 5b. 1701
'Feria B Nativit: Christi blef Povel Jensøn Bunch og Johanne Andersdaatter Frost jndviet j Egteshab'.

2 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1675-1735, AO-opslag 10 - pag. 7b. 1713
'Den 17 augustj trolofved Povel Bunch og Maren Christensdatter den 4. octobr blef de indviet udj ægteshab'..

3 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1736-1761, AO-opslag 13 - pag. 11b. 1744
'd: 13 Junij begrafvet Poul Jensen Bunch anno ætatis suæ 78'.

4 Nors-Tved Sognes Kirkebog 1675-1735, AO-opslag 83 - pag. 83. 1712
'Den 2den avgustj Begrafvet Johanne fröst Ao ætatis. 48.'.

5 Vester Vandet Sogns Kirkebog 1691-1731, AO-opslag 11 - pag. 20.

6 Nors Sogns Kirkebog 1736-1761, AO-opslag 11 - pag. 9b.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 apr. 2020 med Legacy 8.0 fra Millennia